Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/17/17 – „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … Dostawy Przetarg nieograniczony 12.06.2017 Szczegóły
KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
CZOK/27/17 „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
CZOK/19/17 – „Opracowanie projektów likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „Staszic” Usługi Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-24/17 – „Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa smaru do gwintów PG” Części IV – „Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 19.06.2017 Szczegóły
KWK C/21/17 „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania….. Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2017 Szczegóły
CZOK/18/17 – Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice” Część II: Wymiana rurociągu p.poż. DN150 od szybu Gigant do zbiornika powierzchniowego p.poż., remont stacji redukcyjnej na poz. 575m i poz. 825m, Część III: Remont ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz konstrukcji dachu budynku hali sprężarek, rozdzielni wraz z kanałami kablowymi – etap II – Pompownia „Pstrowski” Część IV: Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki” Część V: Naprawa kabla 6kV relacji rozdzielnia 6kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6kV R-02 pole nr 3 – Pompownia „Powstańców Śląskich”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.06.2017 Szczegóły
KWK M/01/17„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 01.06.2017 Szczegóły
KWK C/16/17 Remont rozruszników Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2017 Szczegóły
CZOK/24/17 – Dostawa części do pomp dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2017 Szczegóły