Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/11/17 „Dostawa wentylatorów, tłumików i lutni” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.05.2017 Szczegóły
CZOK/09/17 – „Rozbudowa rozdzielni 6 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturn” w Czeladzi, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
KWK MY/04/17-„Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła”… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
CZOK/16/17 – Roboty górnicze w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 22.05.2017 Szczegóły
KWK/01/17 Likwidacja skutków zapadnięcia….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.05.2017 Szczegóły
KWK C/13/17 Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.05.2017 Szczegóły
CZOK/20/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2017 Szczegóły
KWK J-M/05/17 – Projekt techniczny likwidacji szybu JAS VI wraz z infrastrukturą przynależną dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2017 Szczegóły
KWK C/10/17 – „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2017 Szczegóły
KWK C/12/17 – „Likwidacja 4 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.05.2017 Szczegóły