Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/42/17/18 – „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły
AZM/06/17/18 – Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 2, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.12.2017 Szczegóły
KWK K/17/17/18- „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK S.A. w 2018r.” Usługi Przetarg nieograniczony 21.12.2017 Szczegóły
KWK J-M/21/17/18- „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” Usługi Przetarg nieograniczony 18.12.2017 Szczegóły
AZM/08/17/18 – Część I: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast Będzin, Sosnowiec, Czeladź, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków” Część II: „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie porządku i czystości wokół budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. położonych na terenie gminy Wałbrzych i Boguszów Gorce” Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
KWK C/40/17/18 „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A Usługi Przetarg nieograniczony 15.01.2018 Szczegóły
CZOK/56/17/18 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń: Usługi Przetarg nieograniczony 12.02.2018 Szczegóły
BZ/06/17/18 – Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2018r Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
KWK C/39/17/18 – Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”. Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2017 Szczegóły
KWK J-M/18A/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.01.2018 Szczegóły