Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK K-2265-13/18Dostawa dwóch urządzeń peryferyjnych tj. skanera wielkoformatowego oraz plotera wielkoformatowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Dostawy Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-11/18 Świadczenie usług w zakresie pozimowego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w roku 2018. Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe… Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK” Dostawy Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K – 2265-14/18 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych…” Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-04A/18- Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–10/18 Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: Część I – Dostawa cementu portlandzkiego, Część II – Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Dostawy Przetarg nieograniczony 19.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–06/18 Likwidacja elementów sztucznego dna szybu w szybie Andrzej III na przedziale wschodnim pod poziomem 512m dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-5/18 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części) Usługi Przetarg nieograniczony 17.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-09/18 „Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych głównego zakładu górniczego i terenie szybu Witczak KWK „Centrum” wraz z pomiarami urządzeń wyciągowych”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły