Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K-J/02/17- „Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II: zadanie 1-18 dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I, Część II. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.07.2017 Szczegóły
KWK BD/12/17 – „Przebudowa wyrobisk górniczych w miejscu wiercenia otworów, wiercenie otworów spływowych z poziomu 183 m do poziomu 416 m i otworów z poziomu 183 m do poziomu Olberg… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.07.2017 Szczegóły
CZOK/34/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Dostawy Przetarg nieograniczony 10.07.2017 Szczegóły
KWK A/ 05/ 17 Likwidacja budynku podstacji 6kV szyb „Ryszard II” wraz z liniami kablowymi i kanałami dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.07.2017 Szczegóły
CZOK/17/17 Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej……… Dostawy Przetarg nieograniczony 07.08.2017 Szczegóły
BZ/03/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.06.2017 Szczegóły
KWK C/22/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Usługi Przetarg nieograniczony 30.06.2017 Szczegóły
KWK J-M/07/17 – Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
KWK MY/03/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
AZM/01/17- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Poległych Górników 4, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.06.2017 Szczegóły