Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK C-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-13A/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… Usługi Przetarg nieograniczony 30.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-07/18Dostawa schodów górniczych metalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK w Czeladzi. Dostawy Przetarg nieograniczony 27.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-05/18 Remont zawieszeń liny nośnej typu SADEX WLK 6 dla Oddziału CZOK w Czeladzi. Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-04/18 Wymiana przekładników prądowych w polu dopływowym STR 6/0,5/0,4/0,23 kV pompowni głębinowej „Paryż”. Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KAK C – 2265 – 12/18 – Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK S.A. Oddz. KWK ‚Centrum” 4 części Dostawy Przetarg nieograniczony 26.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–12/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-11/18-Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej….dla SRK S.A. Oddz. KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-15/18 Opracowanie „Projektu akustycznego wykonania … Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B – 2265-04/18-Wymiana rurociągu p.poż. Ø 159 od poz.360 do poz.512m w szybie Andrzej III dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2018 Szczegóły