Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Dostawy Zapytania ofertowe 02.10.2018 Szczegóły
Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 02.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
Dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego w pojemnikach DPPL – 2 000 l. (podchloryn sodu 2 000 litrów, paletopojemnik DPPL – 2 szt.) Dostawy Zapytania ofertowe 28.09.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-53/18-Część I „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część II „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część III „Dostawa części komputerowych oraz sprzętu sieciowego dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Dostawy Przetarg nieograniczony 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-46/18 Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-21/18 „Dostawa pomp zatapialnych dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Śląsk”. Dostawy Przetarg nieograniczony 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–31/18/19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników na rok 2019 Usługi Przetarg nieograniczony 02.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–30/18 Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary” w Katowicach. Usługi Przetarg nieograniczony 02.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–47/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.10.2018 Szczegóły