Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M-2265-63A/16 – Przeglądy Eko Lab… Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-03/16 – Wykonywanie w 2016r. lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Usługi Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-3/16 Przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych, remont instalacji elektrycznej,….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK c-2265-05/16 „Dostawa rur tkaninowo – gumowych RTG z kołnierzem dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Dostawy Przetarg nieograniczony 06.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-14/16 Dostawa materiałów budowlanych Dostawy Przetarg nieograniczony 09.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-33/16 -„Dostawa 30 sztuk aparatów ucieczkowych” Dostawy Przetarg nieograniczony 11.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-26/16 Dostawa mieszanek wzorcowych wraz z butlami i reduktorami Dostawy Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-34/16- „Dostawa baterii i akumulatorów” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-36/16 – „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” Usługi Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-32/16 – „Dostawa drewna i wyrobów drewnianych” Dostawy Przetarg nieograniczony 05.05.2016 Szczegóły