Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/53/15/16 – „Wykonanie dukli przy pomocy MW miedzy przekopem B54 a przekopem B40 o łącznej długości 6 m w obudowie 3,2 ZOKP-V32 w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.12.2015 Szczegóły
KWK M/52/15/16 – Kompleksowa obsługa łaźni górniczych Usługi Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
KWK M/37/15/16 Wykonanie analiz powietrza kopalnianego Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
CZOK/68/15/16 – Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2015 Szczegóły
CZOK/70/15/16 – Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych. Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły
KWK M/44/15/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły
KWK M/41/15/16 – Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Przyszybowego Punktu Pierwszej Pomocy Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
CZOK/66/15/16 Część I: „Remont agregatów głębinowych typu UPA i UPZ” i/lub Część II: „Remont agregatu głębinowego typu HDM”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.01.2016 Szczegóły
KWK C/10/15 – Dostawa dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób i sprzętu Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły
KWK M/46/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły