Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/52/17/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych…. w 2018roku.. Usługi Przetarg nieograniczony 23.11.2017 Szczegóły
CZOK/54/17 Dostawa pomp 3 cześci Dostawy Przetarg nieograniczony 21.11.2017 Szczegóły
CZOK/49/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Części 1 – 9. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły
CZOK/48/17/18 – „Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na lata 2018 – 2019” Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2017 Szczegóły
KWK K/11/17/18 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania ….” Usługi Przetarg nieograniczony 20.11.2017 Szczegóły
KWK C/34/17/18 – „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” w roku 2018”. Usługi Przetarg nieograniczony 16.11.2017 Szczegóły
KWK B/06/17 – „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na rektyfikacji pionowej na dz. nr 438/7 przy ul. Reymonta 13 w Brzeszczach” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.11.2017 Szczegóły
CZOK/50/17 Likwidacja budynku rozdzielni głównej… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2017 Szczegóły
KWK MY/08/17 – Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2017 Szczegóły
CZOK/47/17 Wykonanie korka hydroizolacyjnego… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.11.2017 Szczegóły