Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/2/17 „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r.” Usługi Przetarg nieograniczony 28.02.2017 Szczegóły
KWK MY/01/17 Wykonanie otworu spływowego między poziomami 350m i 500m dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2017r. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.03.2017 Szczegóły
KWK C/03/17 „Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2017” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.02.2017 Szczegóły
KWK BD/01/17 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz…. Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2017 Szczegóły
KWK A/01/17 – Wykonanie pomiarów i badań elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Usługi Przetarg nieograniczony 22.02.2017 Szczegóły
KWK P/WR/02/16/17/N -„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 28.12.2016 Szczegóły
KWK A/02/17- „Wykonanie dwóch korków przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.02.2017 Szczegóły
KWK K-J/01/17 „Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym, bhp i nadzoru budowlanego na rok 2017 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Usługi Przetarg nieograniczony 16.03.2017 Szczegóły
KWK J-M/WR/03/16/17/N – „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 26.01.2017 Szczegóły
KWK C /02/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I – XI Usługi Przetarg nieograniczony 30.01.2017 Szczegóły