Inny - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK/2265-73/15/16 – Dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków dla CZOK Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-75/15/16 – Dostawa wody pitnej dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Ruch I i Ruch II Szczegóły
CZOK/WR/11/15/16 – Dostawa energii cieplnej Szczegóły
KWK C/WR/03/15/16 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym … Szczegóły
KWK /WR/04/15/16 – Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji … Szczegóły
KWK BD/WR/04/15/16 -Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków … Szczegóły
KWK B/WR/05/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu… Szczegóły
KWK C/WR/04/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu Szczegóły
KWK R/WR/02/15/16 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” Szczegóły
CZOK/WR/10/15/16 – Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej Szczegóły