Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK B/06/17 – „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na rektyfikacji pionowej na dz. nr 438/7 przy ul. Reymonta 13 w Brzeszczach” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.11.2017 Szczegóły
CZOK/50/17 Likwidacja budynku rozdzielni głównej… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2017 Szczegóły
KWK MY/08/17 – Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2017 Szczegóły
CZOK/47/17 Wykonanie korka hydroizolacyjnego… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.11.2017 Szczegóły
KWK P/07/17/18 – 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” Usługi Przetarg nieograniczony 01.12.2017 Szczegóły
KWK K/10/17/18 – Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia … dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Usługi Przetarg nieograniczony 27.10.2017 Szczegóły
KWK C/35/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych…. Usługi Przetarg nieograniczony 25.10.2017 Szczegóły
KWK C/37/17/18 – „Likwidacja szybu „Skarga” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.11.2017 Szczegóły
CZOK/46/17/18 – „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2018” Usługi Przetarg nieograniczony 30.10.2017 Szczegóły
KWK P/08/17 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Usługi Przetarg nieograniczony 24.10.2017 Szczegóły