Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK J-M/19/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni  dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju: Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2018 Szczegóły
KWK W/03/18/19 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. Zadanie 1: Wieczorek II Wykonanie 3 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej Zadanie 2: Wieczorek II Wykonanie 3 tam izolacyjnych ze środków mineralnych Wieczorek I Wykonanie 1 tamy izolacyjnej ze środków mineralnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.11.2018 Szczegóły
CZOK/43/18/19 – „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w latach 2019 – 2020.” Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2018 Szczegóły
KWK M/16/18 Rozbiórka budynku przepompowni ….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.11.2018 Szczegóły
CZOK/38A/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych….. Usługi Przetarg nieograniczony 26.10.2018 Szczegóły
KWK M/12/18/19 – Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2018 Szczegóły
KWK M/13/18 Wykonanie badania stanu technicznego…… Usługi Przetarg nieograniczony 25.10.2018 Szczegóły
KWK P/09B/18 „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.11.2018 Szczegóły
KWK B/13/18/19 Świadczenie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2018 Szczegóły
CZOK/42/18/19: Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu „Park” Kopalni „Siemianowice”… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.11.2018 Szczegóły