Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie p.poż. na terenie KWK „Makoszowy” w 2019r. Usługi Zapytania ofertowe 21.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–36/18/19 – ”Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. Dostawy Przetarg nieograniczony 28.12.2018 Szczegóły
Zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na rok 2019 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Dostawy Przetarg nieograniczony 20.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–41/18 Demontaż i montaż 1 kompletu dwulinowego zawieszenia naczynia wyciągowego typu Sadex wielkość 6 wraz z blachą trzonową w górniczym wyciągu szybowym w szybie „I” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” wraz z badaniem kwalifikacyjnym. Usługi Przetarg nieograniczony 02.01.2019 Szczegóły
Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi samochodowej, dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II: – waga samochodowa- Precia, obciążenie maksymalne 60 000 kg, 1 sztuka. Usługi Przetarg nieograniczony 20.12.2018 Szczegóły
Dzierżawa 2szt. urządzeń wielofunkcyjnych od 02.01.2019 do 31.12.2019r. lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej. Usługi Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0954-241800044-Zakup wydawnictw naukowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Dostawy Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–49/18/19 Serwis i bieżące naprawy urządzeń dyspozytorni zakładowej dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 r. Część I: „Serwis i bieżące naprawy urządzeń dyspozytorni zakładowej w zakresie systemu FOD-900 ” . Część II: „Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej” w zakresie urządzeń łączności typu KAR-97T na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej”. Usługi Przetarg nieograniczony 27.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0947 – 241800042 – Prenumerata Dziennika Gazeta Prawna dla SRK S.A. w Bytomiu Oddziału w Dąbrowie Górniczej kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w 2019 roku Dostawy Zapytania ofertowe 19.12.2018 Szczegóły
„Zakup 6 sztuk łożysk do silników napędowych pomp dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.12.2018 Szczegóły