Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/31/17 – Dostawa rur dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
KWK MY/04A/17 – „Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła” … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.06.2017 Szczegóły
KWK P/02/17/18 – Roboty szybowe w KWK „Pokój I” w roku 2018 Usługi Przetarg nieograniczony 21.06.2017 Szczegóły
CZOK/23A/17 – „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
CZOK/25/17 Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Cz. I-III Usługi Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły
CZOK/20B/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 12.06.2017 Szczegóły
CZOK/28/17 – „Remont zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych oraz zacisków zrębowych dla Oddziału CZOK „ Usługi Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
CZOK/21/17 – Dostawy wraz z instalacją dla SRK S.A Oddział CZOK Część I -V Dostawy Przetarg nieograniczony 06.07.2017 Szczegóły
CZOK/29/17 Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Dostawy Przetarg nieograniczony 21.06.2017 Szczegóły
KWK J-M/06/17/18 – Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 14.06.2017 Szczegóły