Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK W II–2265–41/18/19 „Dzierżawa 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału KWK „Wieczorek II” w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” Usługi Przetarg nieograniczony 21.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0943-241800040/Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Dostawy Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ?KWK K-2265-48-18/19-„Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 27.12.2018 Szczegóły
Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-72/18/19 „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 – 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 – 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.12.2018 Szczegóły
„Dzierżawa kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) z terenu SRK S.A. Oddział „Wieczorek I” Usługi Przetarg nieograniczony 18.12.2018 Szczegóły
Dostawa spalinowej zamiatarki wielofunkcyjnej z funkcją odśnieżania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” Dostawy Zapytania ofertowe 14.12.2018 Szczegóły
Dostawa komputera przenośnego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Dostawy Zapytania ofertowe 14.12.2018 Szczegóły