Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK/02/17 Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji powierzchniowych i podziemnych konstrukcji żelbetowych. Zadanie nr 2: Projekt techniczny likwidacji pozostałych naziemnych i podziemnych budowli górniczych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.04.2017 Szczegóły
BZ/WR/01/17/18 – Część I: „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego … Usługi Zamówienie z wolnej ręki 10.04.2017 Szczegóły
BZ/01/17 „Realizacja podziałów geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie miasta Bytom, koniecznych dla realizacji zadań SRK S.A. w zakresie odwadniania niecek bezodpływowych oraz zagospodarowania majątku Oddziału KWK Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2017 Szczegóły
KWK BD /10/17 – Wymiana zawieszeń liny wyrównawczej typu SADEX Cz. I i Cz II Usługi Przetarg nieograniczony 13.04.2017 Szczegóły
CZOK/08/17 „Dostawa łączników do agregatów głębinowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.” Dostawy Przetarg nieograniczony 24.04.2017 Szczegóły
KWK BD/07A/17/18 „Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania na poz. 416m, w szybie „II” i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.04.2017 Szczegóły
KWK J-M/03/17/18 „Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2017 Szczegóły
KWK BD/06/17 – Budowa ciągu komunikacyjnego (schodów zewnętrznych) dla potrzeb adaptacji budynku administracyjnego (lampowni – stacji ratownictwa górniczego, maskowni, dyspozytorni) na potrzeby łaźni górniczej i administracji Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.04.2017 Szczegóły
KWK P/ZC/01/17 „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” na 2017r.” Dostawy Zapytanie o cenę 28.03.2017 Szczegóły
CZOK/05/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych….. Usługi Przetarg nieograniczony 11.04.2017 Szczegóły