Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/34/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Dostawy Przetarg nieograniczony 10.07.2017 Szczegóły
KWK A/ 05/ 17 Likwidacja budynku podstacji 6kV szyb „Ryszard II” wraz z liniami kablowymi i kanałami dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.07.2017 Szczegóły
CZOK/17/17 Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej……… Dostawy Przetarg nieograniczony 07.08.2017 Szczegóły
BZ/03/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.06.2017 Szczegóły
KWK C/22/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Usługi Przetarg nieograniczony 30.06.2017 Szczegóły
KWK J-M/07/17 – Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
KWK MY/03/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
AZM/01/17- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Poległych Górników 4, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.06.2017 Szczegóły
KWK C/16A/17 Remont rozruszników elektrolitycznych… Usługi Przetarg nieograniczony 30.06.2017 Szczegóły
KWK C /11 A/17 Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu Usługi Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły