Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/03A/17/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży.. Dostawy Przetarg nieograniczony 20.10.2017 Szczegóły
KWK K-J/04/17/18 – „Likwidacja 16 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.10.2017 Szczegóły
KWK A/08/17 Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 25.10.2017 Szczegóły
KWK J-M/16/17/18- „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos””. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.10.2017 Szczegóły
KWK MY/07/17- „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. Dostawy Przetarg nieograniczony 17.10.2017 Szczegóły
CZOK/44/17/18 – „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Usługi Przetarg nieograniczony 18.10.2017 Szczegóły
CZOK/25A/17 Roboty szybowe…. Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
KWK K/08/17 – „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”„Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 12.10.2017 Szczegóły
KWK P /05/17 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 19.10.2017 Szczegóły
KWK C/32/17/18 Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 12.10.2017 Szczegóły