Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
PRZZ/0930 – 241800039 / Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Dostawy Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0896-1 – Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju Dostawy Zapytania ofertowe 14.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0928-241800037/ Dostawa licencji systemu ITManager do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Dostawy Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych Usługi Zapytania ofertowe 20.12.2018 Szczegóły
Utrzymanie ciągłe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbiór i wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) z terenu SRK S.A. Oddział Wieczorek I. Usługi Zapytania ofertowe 17.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-24A-18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” Usługi Przetarg nieograniczony 20.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K -2265-32A/18/19 – Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2019- Remont pomp typu MSV-80-224LW290 produkcji METALCHEM. Usługi Przetarg nieograniczony 20.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–46A/18/19 Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum na lata 2019-2020 Usługi Przetarg nieograniczony 19.12.2018 Szczegóły
Zakup anemometrów skrzydełkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II”. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.12.2018 Szczegóły
Zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na rok 2019 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Dostawy Przetarg nieograniczony 17.12.2018 Szczegóły