Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/16/17 Remont rozruszników Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2017 Szczegóły
CZOK/24/17 – Dostawa części do pomp dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2017 Szczegóły
KWK MY/06/17 – Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem w SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.06.2017 Szczegóły
CZOK/20A/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
CZOK 12/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok. Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2017 Szczegóły
KWK C/09/17 Dostawa lokomotywy torowej dołowej o napędzie spalinowym Dostawy Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
KWK C/11/17Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
KWK M/05/17 „Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej – Etap I i Etap II” Usługi Przetarg nieograniczony 01.06.2017 Szczegóły
KWK M/07/17 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Dostawy Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
KWK C/15/17 „Dostawa nahełmowych lamp górniczych wraz ze stanowiskiem do ładowania i komputerowym systemem nadzoru dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum”. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2017 Szczegóły