Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK P/06/17/18 „Likwidacja szybu „Otylia” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.10.2017 Szczegóły
KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego….. Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.10.2017 Szczegóły
CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych… Usługi Przetarg nieograniczony 16.10.2017 Szczegóły
KWK M/11/17 – „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
BZ/04/17/18 – WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów… Usługi Przetarg nieograniczony 06.11.2017 Szczegóły
KWK/05/17 Rozbiórka wiaduktów… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.10.2017 Szczegóły
AZM/04/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych… Dostawy Przetarg nieograniczony 19.10.2017 Szczegóły
AZM/05/17 – Część I: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Orla 1F, ul. Orla 1B, ul. Orla 1C, ul. Klimontowska 17/2, ul. Staszica 8 w Sosnowcu i ul. Zacisze 2/1 w Wojkowicach. Część II: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Cyryla Metodego 16, ul. Zabrzańskiej 130, ul. Krańcowej 4, ul. Krańcowej 8, ul. Krańcowej 2, w Bytomiu oraz remont instalacji odgromowej ul. Artura 7 A i 7 B w Radzionkowie oraz w Zabrzu przy ul. Puszkina 8. Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 10.10.2017 Szczegóły