Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy R-7 dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 roku. Usługi Zapytania ofertowe 19.12.2018 Szczegóły
Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziału SRK S.A. KWK „Śląsk” Dostawy Zapytania ofertowe 13.12.2018 Szczegóły
Dzierżawa 2szt. urządzeń wielofunkcyjnych od 02.01.2019 do 31.12.2019r. lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Dostawy Zapytania ofertowe 13.12.2018 Szczegóły
Pobór i wykonywanie analiz chemicznych wód dołowych i ścieków bytowych. Usługi Zapytania ofertowe 17.12.2018 Szczegóły
Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej typ K6000/2 szybu „Pułaski” przedział klatkowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatycznego dwuosiowego typu SSW z regulatorem ciśnienia Iversen dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Usługi Przetarg nieograniczony 13.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0896 – Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju Dostawy Zapytania ofertowe 12.12.2018 Szczegóły
Projektor multimedialny z okablowaniem. Dostawy Zapytania ofertowe 12.12.2018 Szczegóły
Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego użytkowania gruntów z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Usługi Zapytania ofertowe 10.12.2018 Szczegóły
Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego użytkowania gruntów z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Usługi Zapytania ofertowe 10.12.2018 Szczegóły
Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego użytkowania gruntów z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Usługi Zapytania ofertowe 10.12.2018 Szczegóły