Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK W/03/17 Likwidacja szybu „Poniatowski” wraz z wyposażeniem Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.10.2017 Szczegóły
KWK K/04/17/18 – Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński”… Usługi Przetarg nieograniczony 29.09.2017 Szczegóły
KWK C/22B/17 „Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Usługi Przetarg nieograniczony 27.09.2017 Szczegóły
CZOK /36/17 – „Dostawa materiałów szybowych” – dla Oddziału CZOK Części I -XI Dostawy Przetarg nieograniczony 06.10.2017 Szczegóły
KWK C/28/17 – Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 23.10.2017 Szczegóły
KWK B/05/17 – Przebudowa pompowni P1 zlokalizowanej na działce nr 1179/2… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.09.2017 Szczegóły
KWK J-M/14/17 „Likwidacja 20 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” IV Części Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.09.2017 Szczegóły
KWK C/27/17 Remont pomp zatapialnych typu PSZ 125 – szt. 2 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 14.09.2017 Szczegóły
CZOK/37/17 „Dostawa materiałów elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.09.2017 Szczegóły
KWK K/05/17/18- „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu” Dostawy Przetarg nieograniczony 09.10.2017 Szczegóły