Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Dostawa pożarniczych węży tłocznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawy Przetarg nieograniczony 12.12.2018 Szczegóły
Dostawa nowych elektroprzewodzących złączek instalacyjnych systemu D4/G do instalacji kopalnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu budynku siedziby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawy Zapytania ofertowe 10.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-69/18/19 Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych torów transmisyjnych sieci sejsmologicznej typu ARAMIS i sejsmoakustycznej typu ARES wraz z zapewnieniem niezbędnych przeglądów dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2019. Usługi Przetarg nieograniczony 13.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-52A/18/19- Dostawa tkaniny wentylacyjnej – juty technicznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawy Przetarg nieograniczony 13.12.2018 Szczegóły
Opracowanie koreferatu na zwrot kosztów rozbiórki budynku garażu z częścią gospodarczą na nieruchomości położonej w Przyszowicach przy ul. Brzeg 7 Usługi Zapytania ofertowe 07.12.2018 Szczegóły
Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej celowości przeprowadzenia remontu dla niżej wymienionych zadań: a. Budynek mieszkalny i gospodarczy z garażem położone w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 82 b. Budynek mieszkalny położony w Zabrzu przy ul. Rybnej 25 Usługi Zapytania ofertowe 07.12.2018 Szczegóły
Dostawa źródeł światła dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Dostawy Zapytania ofertowe 07.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-43/18/19-„Świadczenie usług serwisowych i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej produkcji DGT Gdańsk w 2019r. dla potrzeb SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II-2265-40/18/19„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie powszechnie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej dla SRK S.A. Oddziału KWK Wieczorek II”. Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2018 Szczegóły