Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK/04/17/18 Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego Usługi Przetarg nieograniczony 15.09.2017 Szczegóły
KWK A/07/17/18- Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu „Chrobry II” wraz z wyposażeniem: Etap I – demontaż wyposażenia wieży, Etap II – rozbiórka wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.09.2017 Szczegóły
CZOK/34A/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi: Dostawa elementów drogi transportu- Pompownia stacjonarna „Dębieńsko” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.09.2017 Szczegóły
CZOK/42/17 Roboty elektryczne dla SRK S.A. dla Oddziału CZOK Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.09.2017 Szczegóły
CZOK/28A/17 – „Remont zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych oraz zacisków zrębowych dla Oddziału CZOK „ Usługi Przetarg nieograniczony 06.09.2017 Szczegóły
CZOK/39/17 Roboty elektryczne w SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi: Część I – Remont kapitalny rozruszników elektrolitycznych: Zadanie 1: Remont kapitalny rozrusznika ARWc – Pompownia „Jan Kanty”, Zadanie 2: Remont kapitalny rozrusznika ARWc – Pompownia „Szombierki” Część II – Remont transformatora 110/6kV część II Część III – Remont przetwornicy dwumaszynowej zasilającej maszynę wyciągową szybu Jan III” Część IV – Wymiana baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV R-691 na poz. 690m. Usługi Przetarg nieograniczony 08.09.2017 Szczegóły
KWK J-M/06A/17/18 – „Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 07.09.2017 Szczegóły
CZOK/29A/17 „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I – Dostawa rozpór obudowy chodnikowej Część II – Dostawa blach okładzinowych do obudowy chodnikowej Część III – Dostawa siatki okładzinowej (zgrzewanej) do obudowy chodnikowej Część IV – Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Część V – Dostawa zestawów naprawczych do obudowy chodnikowej Część VI – Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.09.2017 Szczegóły
KWK K/06/17-Część I: i/lub Część II: Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego… dla pracowników Oddziałów SRK S.A. … Dostawy Przetarg nieograniczony 08.09.2017 Szczegóły
CZOK/18A/17 – Roboty budowlane w Oddziale CZOK … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.09.2017 Szczegóły