Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK J-M/13/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. Usługi Przetarg nieograniczony 06.09.2017 Szczegóły
AZM/03/17/18Cześć I – Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce. Cześć II – Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miast Sosnowiec, Czeladź, Będzin. Cześć III – Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miast Bytom, Wojkowice, Radzionków i Rudy Śląskiej. Usługi Przetarg nieograniczony 08.09.2017 Szczegóły
AZM/02A/17/18 – „Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonanie doraźnych opinii kominiarskich (max 30) w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miast: Wałbrzych, Boguszów Gorce. dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Usługi Przetarg nieograniczony 07.09.2017 Szczegóły
KWK C/23/17 – „Wykonanie częściowych ciągów wodnych, p.poż i ciepłowniczych p.poż po likwidacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla i obiektów na powierzchni na terenie SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.09.2017 Szczegóły
KWK A/06/17 Wykonanie robót budowlanych związanych z pionową rektyfikacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego na parceli nr 4003/22 w Radlinie przy ul. Wrzosowej. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.09.2017 Szczegóły
CZOK/14A/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.09.2017 Szczegóły
KWK C/25A/17 Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.09.2017 Szczegóły
KWK BD/17/17 „Likwidacja budynków łaźni górniczych zlokalizowanych w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 01.09.2017 Szczegóły
CZOK/30A/17- „Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR” Usługi Przetarg nieograniczony 22.08.2017 Szczegóły
KWK BD/19/17 Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,,, Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.08.2017 Szczegóły