Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK M–2265–71/18/19 Weryfikacja zarejestrowanych wstrząsów górotworu z obszaru KWK „Makoszowy” w 2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–40/18/19 Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-37/18/19 Dostawa materiałów higienicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-56/18 Dzierżawa stałego łącza światłowodowego symetrycznego dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu Oddziału CZOK w Czeladzi Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali. Usługi Przetarg nieograniczony 03.12.2018 Szczegóły
Dostawa akumulatorów dla KWK Makoszowy w roku 2018 Dostawy Zapytania ofertowe 03.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM – 2265–11/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich…” Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
Dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawy Zapytania ofertowe 03.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–39/18/19 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM–2265–13/18/19 Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Zabrza. Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły