Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK K -2265-44/18/19 – Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2019 r. Część I i Część II Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-18/18 „Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi – dla kopalń w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Dostawy Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych Usługi Zapytania ofertowe 30.11.2018 Szczegóły
PRZZ/0818 – 241800031 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6 Usługi Zapytania ofertowe 05.12.2018 Szczegóły
Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za niemożność rolniczego użytkowania gruntów rolnych z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Usługi Zapytania ofertowe 29.11.2018 Szczegóły
Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za niemożność rolniczego użytkowania gruntów rolnych z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Usługi Zapytania ofertowe 29.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–35/18/19 – Określenie zawartości części niepalnych stałych i masy próbek pobranych przez zamawiającego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-67/18/19 „Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-34/18/19 ”Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych będących w kolportażu Dostawcy na warunkach określonych w cennikach dostawcy” dla SRK S.A. w Bytomiu Dostawy Przetarg nieograniczony 05.12.2018 Szczegóły
Dostawa konwertera napięcia stałego dla KWK Makoszowy w roku 2018 Dostawy Zapytania ofertowe 13.12.2018 Szczegóły