Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K/WR/02/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220.) wytworzonej z metanu pochodzącego z odmetanowania KWK „Krupiński” … Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 24.03.2017 Szczegóły
KWK A/04/17 – Likwidacja 10 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami na terenie SRK SA. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.04.2017 Szczegóły
KWK B/01A/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm Usługi Przetarg nieograniczony 24.03.2017 Szczegóły
KWK C /06/17 – „Roboty szybowe w KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 24.03.2017 Szczegóły
KWK BD/05/17 – Ekspertyza hydrogeologiczna okreslająca warunki i konsekwencje likwidacji poziomu 600 m … Usługi Przetarg nieograniczony 22.03.2017 Szczegóły
KWK BD/03/17 „Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.04.2017 Szczegóły
KWK A/03/17 „Likwidacja szybu „Chrobry I” i likwidacja szybu „Ryszard II” wraz z wieżą szybową ”Ryszard II” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.03.2017 Szczegóły
KWK M/03A/17Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 22.03.2017 Szczegóły
KWK BD/07/17/18 „Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania na poz. 416m, w szybie „II” i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach: Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.03.2017 Szczegóły
KWK B/02/17- „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji wyrobisk korytarzowych: odcinka Przekopu głównego poz. 640 m oraz odcinka Przekopu oddziałowego poz. 512 m, rejon szybu AIII/IV” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.03.2017 Szczegóły