Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/31A/17 – Dostawa rur dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 07.08.2017 Szczegóły
KWK M/06A/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.08.2017 Szczegóły
KWK C/24/17 – „Przebudowa sieci energetycznej na powierzchni w związku z likwidacją obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.08.2017 Szczegóły
KWK C/25/17 Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.08.2017 Szczegóły
KWK C/22A/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2017 Szczegóły
KWK BD/15/17/18 Zabezpieczenie antykorozyjne wieży wyciągowej szybu II …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.08.2017 Szczegóły
KWK W/02/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych, Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.08.2017 Szczegóły
KWK MY/03A/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie „Wschodnim II”…… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.07.2017 Szczegóły
KWK BD/14/17 Wykonanie tam … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.07.2017 Szczegóły
KWK J-M/11/17 „Kompleksowa obsługa łaźni górniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” Usługi Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły