Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych Usługi Przetarg nieograniczony 27.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” Usługi Przetarg nieograniczony 02.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… Dostawy Przetarg nieograniczony 30.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego …. Usługi Przetarg nieograniczony 26.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-08/17 Przebudowa budynku mieszkalnego …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-58/17- Wykonanie dokumentacji tech. – kosztorys. Usługi Przetarg nieograniczony 20.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-51/17 – „Dostawa schodów górniczych metalowych” dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi” Dostawy Przetarg nieograniczony 26.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C–2265–59/17 – ,,Zabudowa systemu łączności iskrobezpiecznej w szybie Staszic dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”” Usługi Przetarg nieograniczony 23.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-52/17- „Szycie kompletnych mundurów górniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Usługi Przetarg nieograniczony 23.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13A/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 20.10.2017 Szczegóły