Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K/WR/01/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 15.03.2017 Szczegóły
CZOK/01/17 – Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa … Usługi Przetarg nieograniczony 12.04.2017 Szczegóły
BZ/ZC/01/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Dostawy Zapytanie o cenę 02.03.2017 Szczegóły
KWK C/05/17 – „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”…. Dostawy Przetarg nieograniczony 10.03.2017 Szczegóły
AZM/10/16/17/N Roboty dekarskie blacharskie II części Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.03.2017 Szczegóły
KWK B/01/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm Usługi Przetarg nieograniczony 15.03.2017 Szczegóły
KWK P/WR/01/16/17/N„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 28.12.2016 Szczegóły
KWK BD/04/17 – Dokumentacja techniczna – Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami ( wraz z kosztorysami inwestorskimi) Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2017 Szczegóły
CZOK/02/17 Wymiana liny nośnej Usługi Przetarg nieograniczony 21.03.2017 Szczegóły
KWK BD/02/17 – Budowa zbiornika wody p.poż……… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.03.2017 Szczegóły