Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M 09/17 Wykonywanie badań,odbiorów.pomiarów…………. Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
KWK M/06/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
CZOK/14/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Obniżenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I”, Część II: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”, Część III: Remont ścian zewnętrznych budynku nadszybia szybu „Ewa” – Etap II.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
CZOK/11/17 „Dostawa wentylatorów, tłumików i lutni” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.05.2017 Szczegóły
CZOK/09/17 – „Rozbudowa rozdzielni 6 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturn” w Czeladzi, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
KWK MY/04/17-„Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła”… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
CZOK/16/17 – Roboty górnicze w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 22.05.2017 Szczegóły
KWK/01/17 Likwidacja skutków zapadnięcia….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.05.2017 Szczegóły
KWK C/13/17 Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.05.2017 Szczegóły
CZOK/20/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2017 Szczegóły