Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK J-M/WR/01/17 – „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie – Zdrój ”. Usługi Zamówienie z wolnej ręki 01.03.2017 Szczegóły
KWK C/23/16/17/N – „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu … „ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.03.2017 Szczegóły
KWK M/04/17- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” Usługi Przetarg nieograniczony 06.03.2017 Szczegóły
KWK C/04/17 Dostawa spoiw mineralno-cementowych, anhydrytowych, cementu oraz gipsu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.03.2017 Szczegóły
KWK M/03/17 Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 03.03.2017 Szczegóły
KWK M/2/17 „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r.” Usługi Przetarg nieograniczony 28.02.2017 Szczegóły
KWK MY/01/17 Wykonanie otworu spływowego między poziomami 350m i 500m dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2017r. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.03.2017 Szczegóły
KWK C/03/17 „Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2017” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.02.2017 Szczegóły
KWK BD/01/17 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz…. Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2017 Szczegóły
KWK A/01/17 – Wykonanie pomiarów i badań elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Usługi Przetarg nieograniczony 22.02.2017 Szczegóły