Inny - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK R/WR/02/15/16 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” Szczegóły
CZOK/WR/10/15/16 – Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej Szczegóły
BZ/WR/05/15/16 – „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla SRK S.A. KWK „Centrum” i KWK „Makoszowy”. Szczegóły
CZOK/WR/09/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania …” Szczegóły
BZ/WR/04/15/16 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych Szczegóły
CZOK/WR/02/15/16 Udostępnienie urządzenia pod nazwą Rów Michałkowicki w celu odprowadzania nim do rzeki Brynicy wód kopalnianych Szczegóły