Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K/16/18 – Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2018 Szczegóły
AZM/13/18 Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bytomiu przy ul. Murarskiej 4 będącego wyłączną własnością SRK S.A. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.08.2018 Szczegóły
KWK B/09/18 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach: Etap I – Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” Etap II – nadzór autorski dla robót związanych z realizacja Etapu I. Usługi Przetarg nieograniczony 09.08.2018 Szczegóły
KWK W/02A/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.08.2018 Szczegóły
KWK MY/04/18 – Wykonanie prac związanych z likwidacją obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.08.2018 Szczegóły
CZOK/25A/18 Naprawa obmurza… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.08.2018 Szczegóły
KWK WII/01/18 – „Ocena wpływu likwidacji wyrobisk dołowych oraz szybów na warunki hydrogeologiczne w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” Usługi Przetarg nieograniczony 08.08.2018 Szczegóły
CZOK/31/18/19 – „Dostawa i zabudowa systemu sterowania, wizualizacji i diagnostyki Pompowni „Pstrowski” Etap I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 07.08.2018 Szczegóły
CZOK/30/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 07.08.2018 Szczegóły
KWK M/09/18 – Wyczyszczenie II-go systemu chodników wodnych pompowni pomocniczego odwadniania na poziomie 660 m dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Usługi Przetarg nieograniczony 06.08.2018 Szczegóły