Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K/WR/04/18/19 – „Dostawa wody przemysłowej dla SRK S.A. oddział w Suszcu KWK „Krupiński” przez PGWiR S.A. w Jastrzębiu – Zdroju Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 19.12.2018 Szczegóły
BZ/09/18/19 Wycena składników majątku….. Usługi Przetarg nieograniczony 17.01.2019 Szczegóły
KWK C/29/18/19 Likwidacja 4 obiektów … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.01.2019 Szczegóły
BZ/10/18/19 – Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawy Przetarg nieograniczony 15.01.2019 Szczegóły
KWK S/14/18/19 Obsługa Placów Składowych … Usługi Przetarg nieograniczony 09.01.2019 Szczegóły
KWK M/17A/18/19 2. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.01.2019 Szczegóły
KWK K/34/18/19: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.03.2019 Szczegóły
KWK K/33/18/19: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.03.2019 Szczegóły
KWK C/16A/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn; Zadanie 2 – Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym oraz przebudowa osadnika nr 2; Zadanie 3 – Przebudowa Przekopu wodnego.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.01.2019 Szczegóły
KWK M/21/18/19 Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 28.12.2018 Szczegóły