Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/16C/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.05.2019 Szczegóły
KWK M/WR/03/18/19 – „Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 28.12.2018 Szczegóły
KWK M/17B/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.02.2019 Szczegóły
ZP-M-0007/19 Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 22.02.2019 Szczegóły
CZOK/44A/18/19 Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019. Usługi Przetarg nieograniczony 14.02.2019 Szczegóły
ZP-M/0006/19 – ” Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.03.2019 Szczegóły
ZP-B-0001/19: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.02.2019 Szczegóły
ZP-WII-0002/19 „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi” Usługi Przetarg nieograniczony 12.02.2019 Szczegóły
ZP-P-0001/19 – „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.02.2019 Szczegóły
ZP-JM-0002/19 Wymiana liny wyrównawczej ….. Usługi Przetarg nieograniczony 08.02.2019 Szczegóły