Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. KWK „Śląsk”. Usługi Zapytania ofertowe 23.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–42B/18/19„Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz wzorców gazów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“, w tym: Część I – Dostawa wzorców gazów do chromatografii, Część II – Dostawa wzorców gazów do stacji Dräger X-dock 6600. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.11.2018 Szczegóły
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń spalinowych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Śląsk” w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych) Dostawy Zapytania ofertowe 21.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD- 2265–36/18/19 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych… Usługi Przetarg nieograniczony 26.11.2018 Szczegóły
PRZZ/0736 – Dostawa zegarka jubilackiego Dostawy Zapytania ofertowe 19.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-32/18/19 Świadczenie obsługi prawnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku i w 2020 roku Usługi Negocjacje 03.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0734 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 6. Usługi Zapytania ofertowe 19.11.2018 Szczegóły
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: – transmisji danych pomiędzy siecią SRK S.A. Oddziału KWK Wieczorek II” i siecią Internet za pośrednictwem sieci operatora, – zestawienia łącza transmisji danych w relacji SRK S.A. Biuro Zarządu w Bytomiu do SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” w Katowicach. Usługi Zapytania ofertowe 20.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM-2265-12/18 „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu” Dostawy Przetarg nieograniczony 22.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-64/18/19Opinia dotycząca określenia parametrów stacji wentylatorów głównych zabudowanych przy szybie wentylacyjnym „Północny” w aspekcie modelu docelowego sieci wentylacyjnej wraz z określeniem wpływu na sąsiednie zakłady górnicze dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 22.11.2018 Szczegóły