Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK P/WR/02/16/17/N -„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 28.12.2016 Szczegóły
KWK A/02/17- „Wykonanie dwóch korków przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.02.2017 Szczegóły
KWK K-J/01/17 „Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym, bhp i nadzoru budowlanego na rok 2017 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Usługi Przetarg nieograniczony 16.03.2017 Szczegóły
KWK J-M/WR/03/16/17/N – „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 26.01.2017 Szczegóły
KWK C /02/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I – XI Usługi Przetarg nieograniczony 30.01.2017 Szczegóły
KWK BD/28/16/17/N- Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu Czułów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.02.2017 Szczegóły
KWK C/WR/03/16/17 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym Usługi Zamówienie z wolnej ręki 03.10.2016 Szczegóły
AZM/11/16/17/N Roboty naprawcze budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Staszica 24 wraz z oficyną Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.01.2017 Szczegóły
AZM/09/16/17/N- Część I: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza Część II: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miasta Wałbrzych (Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój Mieroszów) Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.01.2017 Szczegóły
KWK B /13/16/17/N – Wykonanie pomiarów, legalizacji…Część I , Część II Usługi Przetarg nieograniczony 20.01.2017 Szczegóły