Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/30/17-„Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 07.07.2017 Szczegóły
KWK P/03/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”… Usługi Przetarg nieograniczony 14.07.2017 Szczegóły
KWK C/18/17 – „Zabudowa rurociągu Dn 350 z wykładką z polietylenu – Etap I – zabudowa rur na poz. 372 m i poz. 585m, zabudowa w szybie „Staszic, częściowa dostawa rur i armatury dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.08.2017 Szczegóły
CZOK/31/17 – Dostawa rur dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
KWK MY/04A/17 – „Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła” … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.06.2017 Szczegóły
KWK P/02/17/18 – Roboty szybowe w KWK „Pokój I” w roku 2018 Usługi Przetarg nieograniczony 21.06.2017 Szczegóły
CZOK/23A/17 – „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
CZOK/25/17 Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Cz. I-III Usługi Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły
CZOK/20B/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 12.06.2017 Szczegóły
CZOK/28/17 – „Remont zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych oraz zacisków zrębowych dla Oddziału CZOK „ Usługi Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły