Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/21/17 – Dostawy wraz z instalacją dla SRK S.A Oddział CZOK Część I -V Dostawy Przetarg nieograniczony 06.07.2017 Szczegóły
CZOK/29/17 Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Dostawy Przetarg nieograniczony 21.06.2017 Szczegóły
KWK J-M/06/17/18 – Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 14.06.2017 Szczegóły
BZ/02/17 – Wycena wartości godziwej … Część I i Część II Usługi Przetarg nieograniczony 19.06.2017 Szczegóły
KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV Dostawy Przetarg nieograniczony 19.06.2017 Szczegóły
KWK C/17/17 – „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … Dostawy Przetarg nieograniczony 12.06.2017 Szczegóły
KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
CZOK/27/17 „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
CZOK/19/17 – „Opracowanie projektów likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „Staszic” Usługi Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-24/17 – „Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa smaru do gwintów PG” Części IV – „Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 19.06.2017 Szczegóły