Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK B–2265–06/18 Likwidacja elementów sztucznego dna szybu w szybie Andrzej III na przedziale wschodnim pod poziomem 512m dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-5/18 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części) Usługi Przetarg nieograniczony 17.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-09/18 „Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych głównego zakładu górniczego i terenie szybu Witczak KWK „Centrum” wraz z pomiarami urządzeń wyciągowych”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–05/18 Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych oraz tlenomierzy dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary Dostawy Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–06/18 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2018r dla pracowników Oddziału KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM -2265-02/18 – „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana…” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-04/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych Usługi Przetarg nieograniczony 17.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-05/18Wykonanie przebudowy zasilania 500 V Stacji Uzdatniania Wód Dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. Usługi Przetarg nieograniczony 17.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C -2265-04/18 – „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG… Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-10/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników na rok 2018. Usługi Przetarg nieograniczony 13.04.2018 Szczegóły