Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/21/17 „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania….. Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2017 Szczegóły
CZOK/18/17 – Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice” Część II: Wymiana rurociągu p.poż. DN150 od szybu Gigant do zbiornika powierzchniowego p.poż., remont stacji redukcyjnej na poz. 575m i poz. 825m, Część III: Remont ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz konstrukcji dachu budynku hali sprężarek, rozdzielni wraz z kanałami kablowymi – etap II – Pompownia „Pstrowski” Część IV: Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki” Część V: Naprawa kabla 6kV relacji rozdzielnia 6kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6kV R-02 pole nr 3 – Pompownia „Powstańców Śląskich”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.06.2017 Szczegóły
KWK M/01/17„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 01.06.2017 Szczegóły
KWK C/16/17 Remont rozruszników Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2017 Szczegóły
CZOK/24/17 – Dostawa części do pomp dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2017 Szczegóły
KWK MY/06/17 – Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem w SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.06.2017 Szczegóły
CZOK/20A/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
CZOK 12/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok. Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2017 Szczegóły
KWK C/09/17 Dostawa lokomotywy torowej dołowej o napędzie spalinowym Dostawy Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
KWK C/11/17Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły