Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/05/17 „Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej – Etap I i Etap II” Usługi Przetarg nieograniczony 01.06.2017 Szczegóły
KWK M/07/17 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Dostawy Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
KWK C/15/17 „Dostawa nahełmowych lamp górniczych wraz ze stanowiskiem do ładowania i komputerowym systemem nadzoru dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum”. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2017 Szczegóły
KWK J-M/10/17 Remont wentylatorów głównych przy szybach Jas IV oraz Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
KWK MY/05/17 Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu… Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
KWK MY/02/17 Wykonanie prac związanych z rozbiórką….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.05.2017 Szczegóły
CZOK/22/17 Dostosowanie tamy wodnej do nowych warunków hydrogeologicznych Usługi Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
KWK J-M/09/17/18 – „Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 25.05.2017 Szczegóły
CZOK/10/17/18 Dostawa pomp Dostawy Przetarg nieograniczony 12.06.2017 Szczegóły
KWK BD/11/17 – Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Oddziału Spółki w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły