Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK R/07/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.12.2016 Szczegóły
KWK M/45A/16/17/NUdzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r Usługi Przetarg nieograniczony 12.12.2016 Szczegóły
KWK R/06/16/17/N – Likwidacja obiektów budowlanych na terenie szybu „Barbara” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.12.2016 Szczegóły
BZ/12/16/17/N – Świadczenie usług pocztowych … Usługi Przetarg nieograniczony 09.12.2016 Szczegóły
BZ/11/16/N-Dostawa sprzętu komputerowego… Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2016 Szczegóły
CZOK/57/16/17/N – Urządzenia systemu łączności…. Usługi Przetarg nieograniczony 01.12.2016 Szczegóły
KWK M/51/16/17/N – Dostawa sprężonego powietrza … Dostawy Przetarg nieograniczony 25.11.2016 Szczegóły
BZ/10/16/17/N – UBEZPIECZENIE FLOTY KOMUNIKACYJNEJ SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. I JEJ ODDZIAŁÓW W 2017R. Usługi Przetarg nieograniczony 25.11.2016 Szczegóły
KWK/03/16/17/N – „Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z Poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze.” Usługi Przetarg nieograniczony 24.11.2016 Szczegóły
CZOK/46A/16/17/N – Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 r. Usługi Przetarg nieograniczony 23.11.2016 Szczegóły