Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C 14/ 17- „Opracowanie instalacji rurociągowej do zatłaczania zaczynów popiołowo-wodnych do wyrobisk KWK Centrum z wykorzystaniem urządzenia podsadzkowego przy szybie Staszic, projekt sieci rurociągów niezbędnych do przeprowadzenia pełnej likwidacji wyrobisk górniczych i ograniczenia zagrożenia wentylacyjnego i górniczego dla SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu” Usługi Przetarg nieograniczony 22.05.2017 Szczegóły
CZOK/23/17 „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” … Usługi Przetarg nieograniczony 23.05.2017 Szczegóły
KWK M 09/17 Wykonywanie badań,odbiorów.pomiarów…………. Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
KWK M/06/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
CZOK/14/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Obniżenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I”, Część II: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”, Część III: Remont ścian zewnętrznych budynku nadszybia szybu „Ewa” – Etap II.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
CZOK/11/17 „Dostawa wentylatorów, tłumików i lutni” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.05.2017 Szczegóły
CZOK/09/17 – „Rozbudowa rozdzielni 6 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturn” w Czeladzi, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
KWK MY/04/17-„Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła”… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
CZOK/16/17 – Roboty górnicze w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 22.05.2017 Szczegóły
KWK/01/17 Likwidacja skutków zapadnięcia….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.05.2017 Szczegóły