Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/10/16/17/N – UBEZPIECZENIE FLOTY KOMUNIKACYJNEJ SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. I JEJ ODDZIAŁÓW W 2017R. Usługi Przetarg nieograniczony 25.11.2016 Szczegóły
KWK/03/16/17/N – „Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z Poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze.” Usługi Przetarg nieograniczony 24.11.2016 Szczegóły
CZOK/46A/16/17/N – Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 r. Usługi Przetarg nieograniczony 23.11.2016 Szczegóły
KWK M/50/16/N – Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze powiatowej nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.11.2016 Szczegóły
KWK C/26/16/N – Dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego… Dostawy Przetarg nieograniczony 22.11.2016 Szczegóły
KWK BD/27/16/17/N – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych… Usługi Przetarg nieograniczony 22.11.2016 Szczegóły
CZOK/60/16/N Dostawa ram osiatkowanych II części Dostawy Przetarg nieograniczony 22.11.2016 Szczegóły
BZ/03/16/17/N – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” Usługi Przetarg nieograniczony 20.12.2016 Szczegóły
CZOK/61/16/17N – „Świadczenie usług medycyny pracy Część I i/lub Część II Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu”. Część III i/lub Część IV i/lub Część V Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2016 Szczegóły
CZOK/59/16/N – „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obniżenia budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” do poziomu ~+10m – Pompownia „Siemianowice” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Usługi Przetarg nieograniczony 17.11.2016 Szczegóły