Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWKW II-2265-29/18 – Okresowy przegląd i legalizacja aparatury kontrolno – pomiarowej AKP zabudowanej w stacjach wentylatorów głównych SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek I i II” Usługi Przetarg nieograniczony 06.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-33/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A Oddział KWK „Śląsk.” Usługi Przetarg nieograniczony 05.11.2018 Szczegóły
Wykonanie elektrycznej dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochrony przeciwporażeniowej na przepompowniach bezobsługowych WN-35 Górna i WN-35 Dolna dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Zapytania ofertowe 31.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-27/18 „Zakup sprzętu komputerowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” – Część I – zakup sprzętu komputerowego – Część II- zakup sprzętu komputerowego – rzutnika multimedialnego.” Dostawy Przetarg nieograniczony 05.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–24A/18 Dostawa materiałów do wzmacniania wyrobisk dla SRK Oddział KWK Śląsk: Część III – Dostawa rozpór kompletnych do obudowy chodnikowej Część IV – Dostawa siatek zaczepowych obudowy chodnikowej Dostawy Przetarg nieograniczony 05.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–39/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych na obszarze SRK S.A. Bytom oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2019” Usługi Przetarg nieograniczony 07.11.2018 Szczegóły
PRZZ/0541-1 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Usługi Zapytania ofertowe 31.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K – 2265-32/18/19 – Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2019 Część I – IV Usługi Przetarg nieograniczony 06.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-38/18-„Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Dostawy Przetarg nieograniczony 05.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–58/18/19 Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w dni robocze, świąteczne, soboty i niedziele dla Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 02.11.2018 Szczegóły