Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/15/16/17/N – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r. Dostawy Przetarg nieograniczony 01.02.2017 Szczegóły
KWK C/30/16/17/N Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.01.2017 Szczegóły
BZ/14/16/17/N – Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A…. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2016 Szczegóły
KWK C/29/16/17/N „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2016 Szczegóły
CZOK/65/16/17/N – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych” na 2017rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Usługi Przetarg nieograniczony 06.02.2017 Szczegóły
CZOK/66/16/17/N Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów … Usługi Przetarg nieograniczony 19.12.2016 Szczegóły
KWK K-J/06/16/17/N – Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I: Zadanie 1: Rurociągi wody podsadzkowej rejon Kazimierz . Zadanie 2: Budynek do regeneracji i zbrojenia odstawy. Zadanie 3: Stacja paliw. Zadanie 4: Wiata na gazy techniczne. Zadanie 5: Sprężarkownia (magazyny ME i MM). Zadanie 6: Nagrzewnice. Zadanie 7: Przetwornice (do szybu K II). Zadanie 8: Labolatorium elektryczne. Zadanie 9: Budynek warsztatów mechanicznych R-I. Zadanie 10: Kontener dla kierowców. Część II: Zadanie 1: Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Karol. Zadanie 2: Pompownia Juliusz. Zadanie 3: Rurociąg wody podsadzkowej rejon Juliusz. Zadanie 4: Budynek nadszybia szybu Maczki. Zadanie 5: Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Maczki. Zadanie 6: Budynek zmywczy. Zadanie 7: Muszla podsadzkowa. Zadanie 8: Zbiornik wody posadzkowej. Zadanie 9: Rurociąg wody posadzkowej rejon Maczki. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.12.2016 Szczegóły
KWK C/19A/16/17/N – „Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku.” Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2016 Szczegóły
KWK R/07/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.12.2016 Szczegóły
KWK M/45A/16/17/NUdzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r Usługi Przetarg nieograniczony 12.12.2016 Szczegóły