Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/13/17 Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.05.2017 Szczegóły
CZOK/20/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2017 Szczegóły
KWK J-M/05/17 – Projekt techniczny likwidacji szybu JAS VI wraz z infrastrukturą przynależną dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2017 Szczegóły
KWK C/10/17 – „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2017 Szczegóły
KWK C/12/17 – „Likwidacja 4 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.05.2017 Szczegóły
KWK K/02/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 17.05.2017 Szczegóły
KWK J-M/04/17/18 Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I Dostawy Przetarg nieograniczony 08.05.2017 Szczegóły
KWK J-M/08/17/18 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych .,…… Usługi Przetarg nieograniczony 05.05.2017 Szczegóły
BZ/ZC/02/17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek Dostawy Zapytanie o cenę 19.04.2017 Szczegóły
KWK B/04/17 – Likwidacja pięciu obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.05.2017 Szczegóły