Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Wykonanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa, pomiary ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma dla SRK S.A. KWK Makoszowy w 2019 roku. Usługi Zapytania ofertowe 26.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–50/18/19 – Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu Usługi Przetarg nieograniczony 30.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–32/18.: Remont siłowników hydraulicznych typu SH-100 (10 szt.) dla hydraulicznego hamulca tarczowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu I – przedział zachodni dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”. Usługi Przetarg nieograniczony 30.10.2018 Szczegóły
„Dostawa elementów oświetlenia i instalacji elektrycznych” Dostawy Zapytania ofertowe 25.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK MY-2265-4/18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” przez kwalifikowane służby ochrony na rok 2019 Zakład A, oraz od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 Zakład B.” Usługi Przetarg nieograniczony 30.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265–49/18/19 Dostawa materiałów budowlanych do izolacji wyrobisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku, w tym: Część I – Piasek budowlany uziarnienie 0 – 2.0 mm, Część II – Cement portlandzki żużlowy typu CEMII/B-S 32,5R workowany, Część III – Kostka betonowa 38x25x13 cm. Dostawy Przetarg nieograniczony 30.10.2018 Szczegóły
Remont i legalizacja psychrometrów Assmanna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Usługi Zapytania ofertowe 24.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–31/18 Dostawa dwóch wentylatorów lutniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddziału KWK „Wieczorek” Dostawy Przetarg nieograniczony 26.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–27/18 Część I – Dostawa 3 sztuk kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych Część II – dostawa 4 sztuk modułu podajnika kasetowego AM1 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Dostawy Przetarg nieograniczony 26.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265–37/18 Dostawa prowadnic tocznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Dostawy Przetarg nieograniczony 30.10.2018 Szczegóły