Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK R/WR/01/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Rozbark V”. Usługi Zamówienie z wolnej ręki 29.03.2017 Szczegóły
KWK J-M/02/17Wykonanie otworu odwadniającego do rurociągu odmetanowania na poz. – 240 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas – Mos”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.04.2017 Szczegóły
KWK MY/WR/01/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 08.03.2017 Szczegóły
KWK W/WR/01/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji … dla SRK S.A. Oddział „Wieczorek” Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 27.03.2017 Szczegóły
KWK P/01/17 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2017 r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 31.03.2017 Szczegóły
KWK BD /08/17 – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów..” Usługi Przetarg nieograniczony 30.03.2017 Szczegóły
KWK K/WR/02/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220.) wytworzonej z metanu pochodzącego z odmetanowania KWK „Krupiński” … Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 24.03.2017 Szczegóły
KWK A/04/17 – Likwidacja 10 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami na terenie SRK SA. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.04.2017 Szczegóły
KWK B/01A/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm Usługi Przetarg nieograniczony 24.03.2017 Szczegóły
KWK C /06/17 – „Roboty szybowe w KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 24.03.2017 Szczegóły