Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK BD–2265–06/18 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2018r dla pracowników Oddziału KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM -2265-02/18 – „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana…” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-04/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych Usługi Przetarg nieograniczony 17.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-05/18Wykonanie przebudowy zasilania 500 V Stacji Uzdatniania Wód Dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. Usługi Przetarg nieograniczony 17.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C -2265-04/18 – „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG… Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-10/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników na rok 2018. Usługi Przetarg nieograniczony 13.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-08/18Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu w latach 2018 – 2019. Usługi Przetarg nieograniczony 12.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-23/18Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2018 roku. Dostawy Przetarg nieograniczony 11.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-03/18 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych” w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Usługi Przetarg nieograniczony 12.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-03/18 „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Porąbka – Klimontów”, „Niwka – Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”. Usługi Przetarg nieograniczony 11.04.2018 Szczegóły