Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C /15/16 – Uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej … Usługi Przetarg nieograniczony 06.07.2016 Szczegóły
KWK MY/03/16 Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury KWK „Mysłowice” Usługi Przetarg nieograniczony 13.07.2016 Szczegóły
CZOK/42/16 – „Dostawa i zabudowa systemów wibrodiagnostycznych” … Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2016 Szczegóły
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie zwałów węgla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część III: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla SRK S.A. Oddziały: KWK Makoszowy , KWK Centrum, KWK Kazimierz Juliusz Część IV: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice. Usługi Przetarg nieograniczony 06.07.2016 Szczegóły
KWK B/6/16 – „Wykonanie dokumentacji – projektów budowlano – wykonawczych likwidacji 32 obiektów budowalnych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Usługi Przetarg nieograniczony 05.07.2016 Szczegóły
KWK BD/12/16 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Boże Dary” w 2016r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 04.07.2016 Szczegóły
CZOK/41/16/17 – Zabudowai uruchomienie awaryjnego górniczego wyciągu szybowego w Szybie „Gigant” … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.07.2016 Szczegóły
CZOK/23/16/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 03.08.2016 Szczegóły
CZOK/40/16- „Dostawa narzędzi” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 01.07.2016 Szczegóły
KWK M/34B/16-„Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” Dostawy Przetarg nieograniczony 22.06.2016 Szczegóły