Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/56/16/N Dostawa oleju napędowego Dostawy Przetarg nieograniczony 07.11.2016 Szczegóły
KWK BD/25/16/N- „Dostawa przekładników prądowo- napięciowych podstacji 110/6 kV” Dostawy Przetarg nieograniczony 04.11.2016 Szczegóły
KWK K-J/05/16/17/N Likwidacja szybów byłej kopalni „Feliks I” i „Feliks 2” dla Oddziału KWK „Kazimierz- Juliusz” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.11.2016 Szczegóły
KWK BD/05/16/17/N „Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.11.2016 Szczegóły
KWK M/36/16/N “Regeneracja dwóch kompletów 4-linowych zawieszeń Usługi Przetarg nieograniczony 04.11.2016 Szczegóły
KWK BD/24/16/17/N Utrzymanie budynku lampowni (stacja ratownictwa górniczego, maskowni, dyspozytorni) w tym świadczenie usług obsługi lampowni: Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.11.2016 Szczegóły
KWK R/04/16/17/N – Likwidacja szybu „Barbara”, budynku depresyjnego (nadszybia) oraz wieży wyciągowej szybu Barbara w SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” w Bytomiu. Część I „Likwidacja szybu „Barbara”– etapy: – etap 1 – likwidacja przedziału drabinowego – etap 2 – likwidacja lin i naczyń wyciągowych – etap 3 – zasypanie szybu, położenie płyty zamykającej Część II Zadanie 1 – Likwidacja budynku depresyjnego (nadszybia) Zadanie 2 – Likwidacja wieży wyciągowej szybu Barbara Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły
KWK BD/22/16/N- „Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu „Czułów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.11.2016 Szczegóły
KWK MY/06/16/17/N Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.11.2016 Szczegóły
KWK BD/23/16/N Budowa trasy transportu do pompowni głównej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.10.2016 Szczegóły