Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK BD/05/17 – Ekspertyza hydrogeologiczna okreslająca warunki i konsekwencje likwidacji poziomu 600 m … Usługi Przetarg nieograniczony 22.03.2017 Szczegóły
KWK BD/03/17 „Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.04.2017 Szczegóły
KWK A/03/17 „Likwidacja szybu „Chrobry I” i likwidacja szybu „Ryszard II” wraz z wieżą szybową ”Ryszard II” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.03.2017 Szczegóły
KWK M/03A/17Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 22.03.2017 Szczegóły
KWK BD/07/17/18 „Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania na poz. 416m, w szybie „II” i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach: Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.03.2017 Szczegóły
KWK B/02/17- „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji wyrobisk korytarzowych: odcinka Przekopu głównego poz. 640 m oraz odcinka Przekopu oddziałowego poz. 512 m, rejon szybu AIII/IV” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.03.2017 Szczegóły
KWK K/WR/01/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 15.03.2017 Szczegóły
CZOK/01/17 – Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa … Usługi Przetarg nieograniczony 12.04.2017 Szczegóły
BZ/ZC/01/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Dostawy Zapytanie o cenę 02.03.2017 Szczegóły
KWK C/05/17 – „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”…. Dostawy Przetarg nieograniczony 10.03.2017 Szczegóły