Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-JM-0008/19 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ulicy Boża Góra – drodze gminnej, znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Mszana na parceli 133/55 dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.04.2019 Szczegóły
R-S-0007/19 ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku.” Usługi Przetarg nieograniczony 23.04.2019 Szczegóły
RO-KCL-0016/19-21900031-Kontrola piezometrów na obszarze działania byłych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, pomiary i interpretacja wyników. Usługi Zapytania ofertowe 18.04.2019 Szczegóły
R-K-0005/19 Dostawa i wymiana dwóch baterii akumulatorów stacyjnych stanowiących zasilanie gwarantowane dla urządzeń centrali telefonicznej i dyspozytorni zakładowej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 23.04.2019 Szczegóły
R-K-0004/19-Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach SRK S.A. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w roku 2019. Usługi Przetarg nieograniczony 23.04.2019 Szczegóły
R-BD -0008/19 – „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 24.04.2019 Szczegóły
R-CZOK-0016/19 Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Ewa” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2019 Szczegóły
R-KCL-0007/19 Remont instalacji p.poż. oraz wykonanie drogi ewakuacyjnej archiwum w budynku siedziby SRK S. A. Oddział w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.04.2019 Szczegóły
RO-JM-0022/19 Przegląd okresowy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości firmy „Protekt” Łódź dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. Usługi Zapytania ofertowe 18.04.2019 Szczegóły
R-JM-0005/19-1 Dostawa kostki betonowej (betonitów prostopadłościennych) klasy B-15 lub B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” Dostawy Przetarg nieograniczony 23.04.2019 Szczegóły