Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Sprawdzenie układu sterowania przekaźnikowego w maszynie wyciągowej szyb „Roździeński przedział skipowy” będącej w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Usługi Zapytania ofertowe 18.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-29/18/19 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników KP-7 na rok 2019 Usługi Przetarg nieograniczony 23.10.2018 Szczegóły
PRZZ/0512 Dostawa zaworów hydrantowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Dostawy Zapytania ofertowe 17.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M–2265-21/18/19 Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego a) zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A, b) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024 oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg dokumentacji nr EP 7-06-02/S dla szybu Jas IV, a) zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A, b) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wg dokumentacji nr MWM-01-14 Dod4-UDS dla szybu Jas IV wyciąg pomocniczy awaryjno-rewizyjny, w zakresie: – usuwania usterek i ewentualnych awarii serwisowanych urządzeń w części elektrycznej, – wykonywania prac serwisowych wynikających z dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń oraz obowiązujących przepisów w części elektrycznej i mechanicznej. Usługi Przetarg nieograniczony 22.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM–2265–08/18 Roboty dekarsko – blacharskie i ogólnobudowlane w budynku mieszkalnym w Zabrzu ul. Częstochowska 5 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–33A/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Dostawy Przetarg nieograniczony 22.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–25/18 – „Dostawa materiałów do zabezpieczenia wyrobisk” dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Dostawy Przetarg nieograniczony 22.10.2018 Szczegóły
Dostawa lutni elastycznych tłoczących fi 600 mm dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II (28 szt.). Dostawy Zapytania ofertowe 16.10.2018 Szczegóły
Dostawa ładowarek KLD – 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II – w ilości 20 szt. Dostawy Zapytania ofertowe 16.10.2018 Szczegóły
SRK?NZ?KWK C-2265-49/18-Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 19.10.2018 Szczegóły